Politiske mål

Sunde og udviklende fællesskaber med smidige overgange hele vejen fra dagtilbud til arbejdsliv understøtter børns og unges leg, læring og kreativitet.

Pasningsgaranti på dagtilbudsområdet med en målsætning om at have det nødvendige antal pladser så tæt på børnenes bopæl som muligt.

Skoletilbud skal understøtte visionen om Danmarks bedste skole og skal samtidig findes så tæt på elevernes bopæl som muligt.

Det brede og velfungerende udbud af ungdomsuddannelser er et væsentligt aktiv for kommunens borgere og for dem, der overvejer at flytte hertil.

Esbjerg skal være kendt og anerkendt som en attraktiv uddannelsesby med flere studerende og et stadig større udbud af videregående uddannelser, der også gerne må have et internationalt sigte.

Gennem et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, de studerende, erhvervslivet og Esbjerg Kommune skabes rammerne for at højne uddannelsesniveauet og skabe jobs.