Hjerting By

Hjerting by afgrænses af det omgivende landskab. Mod Vest af havet mod øst af vidtstrakte marker. Området udgør i 2018 et areal på ca. 448 HA og med omkring 7.097 indbyggere og ca. 3.340 husstande.

Historisk baggrund

Hjerting er beliggende på Esbjerg Bakkeø. Byen strækker sig ud mod havet, hvor terrænet mod nord falder som stejle klinter.

Fiskerlejet Hjerting er omtalt helt tilbage i 1291. Fiskeri og søfart foregik direkte fra stranden og i den lille skipperby har det været de helt centrale erhverv langt op i tiden. I 1500tallet blev Hjerting tillige udskibningshavn for Varde, hvilket satte skub i søfarten og op i 1700tallet var Hjerting den betydeligste udskibningshavn på vestkysten. I 1800tallet foregik der desuden dampskibsfart til England fra byen.

For at lette udskibning fra Hjerting opførtes i midten af 1800tallet en landingsbro ved kysten, men broen blev gentagne gange ødelagt af isen og man opgav i løbet af kun 10 år at opretholde landingsbroen. Efter anlæggelsen af Esbjerg havn flyttede mange fiskere desuden fra Hjerting havn.

Efter første verdenskrig blev det moderne at bygge sommerhuse ved havet og her blev Hjerting mange Esbjergenseres sommertilflugtssted. Her var lys og luft, her tog man på landet og til vandet. Efterhånden blev mange primitive sommerhuse til helårs-pragtvillaer. Fra 1950’erne blev tendensen udbredt til et større udsnit af befolkningen og Hjerting blev mellem 1950 og 1970 kraftigt udbygget med parcelhuse.

Stedets ånd

Hjerting er en levende by ved stranden, man har stadig fornemmelsen af at være i en landsby, snarere end en forstad. Her er store rekreative værdier, børnevenlige landsbygader og villaveje samt gode servicefaciliteter i form af institutioner og indkøbsmuligheder.

Arealanvendelse

Størstedelen af Hjerting by består af boliger. Derudover er der en del grønne oaser og enkelte institutioner, lidt detailhandel samt lettere erhverv.

Bystruktur

Hjerting var oprindeligt en lille landsby ved havet og det er stadig tydeligt i byens struktur hvor området omkring Badehotellet stadig er meget tæt bebygget med slyngede gadeforløb og grusveje. Her finder man stadig gamle bondehuse mellem de moderne villaer.

Langs vandet og strandvejen finder man en anden type af bebyggelse startet i starten af 1900tallet med arkitekttegnede villaer og Bedre Byggeskik huse og suppleret med store villaer i forskellig stilart op gennem 1900tallet.

Ind i landet bag den gamle landsby ligger typiske parcelhuskvarterer og tæt-lav bebyggelse fra 1950’erne og frem til i dag.

Arkitektur og facader

Arkitekturen i Hjerting er blandet og flere tendenser indenfor arkitekturen i både 1800- og 1900tallet kan ses i byen.

I den gamle bykerne findes stadig flere lave længehuse tilbage fra 1800tallet som bidrager til følelsen af landsby i bykernen. Mange er dog i dag erstattet af nyere villaer i flere etager med panoramavinduer mod havet.

Langs Strandvejen hvor der førhen lå større og mindre sommerhuse ligger i dag hovedsagligt store arkitekttegnede villaer i forskellige stilarter der tydeligt afspejler hvornår de er bygget.

I områderne bag Strandvejen og den gamle bykerne ligger parcelhuskvarterer og tæt-lavbyggerier der alle er typiske for den tid de er bygget i. Mod syd ligger flere markante villaer, bl.a. Østerklev tegnet af arkitekt C.H Clausen.

Pejlemærker

Badehotellet og strandpromenaden danner til sammen det stærkeste pejlemærke i byen både visuelt, identitetsmæssigt og historisk. Et yndet mål for spisende gæster fra hele Esbjerg og omegn.

Kirken danner et stærkt pejlemærke placeret på toppen af den gamle landsby og med en arkitektur der adskiller sig markant fra omgivelserne. Længst mod nord, ligger det flotte gamle Kystsanatorium, i Bedre Byggeskik-arkitektur, meget synligt i terrænet. Den fungere stadig som sanatorie, der tilbyder ophold for børn.

Bevaringsværdige sammenhænge

Hjerting badehotel eksisterer i om- og udbygget stand og området emmer af landsbyidyl og mange af bygningerne er bevaret fra den tid hvor Hjerting var Danmarks port mod vest.

Rekreative og grønne områder

Hjerting by er velforsynet med bynær natur, har en sammenhængende parkstruktur og mange rekreative kvaliteter. Ud over at havet er nærmeste nabo med den nye strandpromenade der både sommer og vinter trækker mennesker til, er der mange grønne rekreative områder i Hjerting by. Blandt andet danner lystanlægget og idrætsanlægget i forlængelse deraf en fredfyldt grøn oase midt mellem bebyggelsen. I den nordlige del af Hjerting ligger IPA-Center Esbjerg i området med Strandparken, der snor sig med et kunstnerisk strøg mod stranden.

Trafik og infrastruktur

De mest trafikerede vej i Hjerting by er Hjerting Strandvej og Hjerting byvej. Internt i bydelen bruges Søndre Tobølvej og Gl. Guldagervej

Området har et godt og udbredt stinetværk som er koblet op på Esbjerg bys stier. I nærområdet er der desuden både skole, flere daginstitutioner og indkøbsmuligheder. Behovet for at bruge bil til dagligdagens gøremål er derfor relativt lille.

Hjerting er godt forbundet til det kollektive transportsystem i Esbjerg med flere busruter kørende gennem området. Flere busruter kører til Esbjerg banegård, hvor der er forbindelse til resten af kommunen og landet.