Planlægning - et resumé

Områder til tekniske anlæg udlægges til brug for tekniske anlæg som store sportsanlæg, vandværker, vandrensningsanlæg, affaldsanlæg, genbrugspladser, materielgårde og energiforsyningsanlæg.

Områder til tekniske anlæg anvendes af mange forskellige sektorer, og nyudlæg er derfor koordineret på tværs af de forskellige sektorer i forhold til udvidelses- og afviklingsbehov.

Det er i forbindelse med udlæg af områder til tekniske anlæg vigtigt at udlægge tilstrækkelige arealer for at sikre den samfundsmæssige infrastruktur.

Tilgængelighedsbehov, forbindelse til tilhørende ledningsnet og genevirkninger fra de enkelte anlægstyper indgår i vurderingen af, hvor tekniske anlæg placeres.