Planlægning - et resumé

Kapitlet omhandler alle tilbud indenfor dagtilbud, undervisning og uddannelse med et ønske om at planlægge for den bedst mulige placering så hvert enkelt tilbud kan fungere optimalt og i samklang med de øvrige tilbud.

Esbjerg Kommunes arbejde med leg, læring og kreativitet fra børnepasning og op gennem undervisningssystemet understøttes med sektorplanlægning. Øget samarbejde om uddannelse med eksterne parter styrker den fælles indsats på området. 

Et velfungerende uddannelsessystem er med til at gøre Esbjerg Kommune attraktiv som uddannelsesby. Det kan være med til at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft og kan fastholde en del af de mange studerende, der hvert år får en uddannelse i kommunen.