Planlægning - et resumé

Kapitlet omhandler forsvarets arealer i Esbjerg Kommune og kommunens samarbejde med Forsvaret om forvaltningen af disse arealer.