Politiske mål

Jordbrugsområder skal bidrage til en bæredygtig produktion af fødevarer og biomasse.

Jordbrugserhverv har førsteprioritet indenfor de udlagte jordbrugsområder.

Balancen mellem vækst og beskyttelse styrkes gennem tydelig planlægning, hvor jordbrugserhvervet sikres gode og sammenhængende dyrkningsflader.