Planlægning - et resumé

Bevaringsarbejdet i Esbjerg Kommune har et meget højt niveau med gode kontakter til museer, andre kommuner, staten og andre relevante aktører. Der arbejdes med bevaring i forhold til bevaringsværdige og fredede bygninger, helheder og værdifulde kulturmiljøer i en række samarbejder, herunder samarbejder som Esbjerg Byfond, de tre byfora og Nationalpark Vadehavet.

Esbjerg Kommune har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger, bevaringsdeklarationen i Ribe bykerne, de værdifulde byrum, Dokhavnen, de værdifulde kulturmiljøer, kirkeomgivelserne og kulturarvsarealerne. Dette ansvar fremgår af kapitlets retningslinjer.

For at fastholde og styrke bevaringsarbejdets niveau har Esbjerg Kommune udarbejdet en analyse for ’Kulturmiljøer i Esbjerg Kommune’. Analysens resultater er relateret til kommuneplanens redegørelsesdel. Der sker en løbende opdatering af bygningskultur og værdifulde kulturmiljøer ved lokalplanlægning og øvrig sagsbehandling.