Gjesing

loading image
Henter kort...
static-map

FAKTA:

Esbjerg city ca. 6 km

Areal: 5.676 km2

8.008 Indbyggere

4.014 Husstande

Historisk baggrund

Navnet Gjesing har været kendt siden 1400-tallet, det menes at komme fra Mandsnavnet Gese eller dyrenavnet ged, området var på den tid en del af Bryndum Sogn. Den næringsfattige jord var tyndt befolket, men med engene langs Fovrfeld Bæk som naturgrundlag blev der drevet traditionelt græsmarksbrug indtil sidste halvdel af 1800-tallet, hvor hedelandskabet blev opdyrket til ager. I 1890 anlagdes Gjesing Plantage, der i dag er kendt som Nørreskoven.

Ved siden af den ny plantage opførtes Spangsbjerg Hospital i 1908. Nord for dette udstykkedes grunde, og en lille håndfuld huse blev opført, men de fleste grunde anvendtes som kolonihaver indtil omkring 1960, hvor velfærdssamfundet gav befolkningen råd til private helårshuse. Fra denne del af Gjesing bredte ny parcelhusbebyggelse sig hastigt mod nord. I 1969 blev hele Bryndum Kommune optaget i Esbjerg Kommune.

Frem til 1980’erne omdannedes hele Gjesing til forstad og den tidligere bebyggelse forsvandt. I stedet udviklede området en ny lokal identitet som forstad. Gjesing kirkesogn blev oprettet i 1979 ved udskillelse fra Bryndum sogn. Kirkebygningen blev placeret omtrent på det sted, hvor det gamle forsamlingshus lå.

Placering i landskabet

Gjesing ligger på Esbjerg Bakkeø nær kanten af Vadehavet. Jorden indeholder primært sand og meget lidt ler. Det højeste punkt ligger 20 meter over havet.

Gjesing har flotte og grønne dalstrøg langs østsiden af Fovrfeld Bæk, der er områdets største vandløb. Over en strækning på knap fem kilometer falder landskabet fra 14 meter i nord til cirka to meter over havet ved Parkvej i syd. Efter vestjyske forhold byder Gjesing på meget varierede højdeforskelle. I syd afgrænses området af Spangsbjerg Møllebæk.

Byens struktur og identitet

Gjesing består af følgende to områder:

010 Gl. Gjesing
020 Gjesing Nord

Gjesing er en typisk forstad med store parcelhuskvarterer, enkelte institutioner, et større butikscenter placeret i det nordlige hjørne af området og store udvalgsbutikker langs de større veje.

Byens grønne struktur

Et karakteristisk og værdifuldtræk i Esbjergs bystruktur er de grønne kiler der forbinder by og land og giver tæthed til natur alle steder i Esbjerg. Hele vestsiden af Gjesing er ét stort sammenhængende naturområde langs Fovrfeld Bæk, der i sydvest kaldes Nørreskoven og som danner en del af den nordgående grønne kile i Esbjerg. Naturområdet giver store rekreative værdier til bydelen.

Trafik og infrastruktur

Gjesing fungerer som en forstad til Esbjerg, og som sådan kobler bydelen sig på Esbjergs trafikale infrastruktur. Bydelen har desuden haft en togstation siden 2002.

Uddannelse

I det Gjesing er en forstad til Esbjerg er området også en del af Esbjergs uddannelsesnetværk. Der er to skoler i området ligesom Social- og sundhedsskolen Esbjerg er beliggende i området.

Borger- og beboerforeninger

Gjesing har et aktivt foreningsliv og et enkelt lokalråd der repræsenterer hele bydelen - Gjesing lokalråd.