Hjerting

loading image
Henter kort...
static-map

FAKTA: (2019)

Esbjerg city 10 km

Areal: 10.135 km2

7.147 Indbyggere

3.373 Husstande

Historisk baggrund

Hjerting-området har været befolket gennem årtusinder. Allerede i yngre stenalder har der været bosættelser i området på grund af den gode landbrugsjord og de fine engdrag. Hjerting er beliggende på Esbjerg Bakkeø, som skråner ud mod Vadehavet og Ho bugt.

Fra 1200tallet er Hjerting kendt som fiskerleje og fra 1500tallet var Hjerting udskibningshavn for Varde. Fra 1860 var det også toldsted. Hjerting var dermed en central havn på vestkysten, hvor de store skibe lagde til helt indtil kort før Esbjerg havn etableredes. Der var vejforbindelse til Hjerting direkte fra Varde samt fra studevejen ved Endrup Posthus og desuden en vejforbindelse tværs gennem Jylland fra Snoghøj ved Kolding som krydsede studevejen, hvor Korskroen ligger i dag.

I starten af 1900tallet blev Hjerting, og resten af kysten ind til Esbjerg, stedet hvor Esbjergenserne byggede sommerhuse, i starten primitive uden vand og el senere mere luksuriøse.

Placering i landskabet

Hjerting ligger på Esbjerg Bakkeø, som stiger til højder på op til 23 m. Terrænet er jævnt bølget. På den nordlige del af kysten, mod havet, findes en stejl kystklint på 10-15 m, den er under stadig nedbrydning. Længere mod syd er kysten sikret. Jorden er mest sandet, men med områder af moræneler. Kysten har ingen marskbræmme til at tage af for bølgernes angreb, derfor har havet formet klitter og skrænter.

Byen strækker sig ud til havet, og afsluttes af strandpromenaden. Mod nord falder terrænet som stejle klinter.

Struktur og identitet

Hjerting består af et byområde vokset ud fra den tidligere landsby samt et landområde med få landsbyer og derudover spredt bebyggelse. Det drejer sig om følgende to områder:

010 Hjerting by
020 Hjerting Landområde (ikke beskrevet)

Hjerting fungerer i høj grad som forstad til Esbjerg, men har samtidig karakter af landsby med alle byfunktioner samlet i lokalområdet så som indkøbsmuligheder, erhverv og forskellige institutioner. Hjerting er et populært sted at bo og bærer præg af at være en by som får mange besøgende. Der er et rigt foreningsliv mange arrangementer og et aktivt fællesskab i byen. Her er en smuk strandpromenade og strandpark, og mange muligheder indenfor vandsport.

Grøn struktur

Esbjergs grønne kiler afsluttes mod nord ved Hjerting og danner dermed en grøn ramme omkring byen der afgrænser området som en selvstændig bydel. Gennem de grønne kiler har Hjerting let adgang til Esbjergs grønne rekreative netværk. Samtidig ligger Hjerting ud til havet som skaber stor rekreativ værdi for området.

Trafik og infrastruktur

Hjerting by er koblet op på Esbjergs bybusnetværk, og der er gode cykelforbindelse både gennem området og til det øvrige Esbjerg. Store dele af områdets befolkning er dog afhængig af biltransport, særlig de der bor i landområdet.

Uddannelse

I det Hjerting i høj grad fungerer som forstad til Esbjerg benytter området sig på Esbjergs uddannelsesnetværk. Der er en folkeskole i området.

Borger- og beboerforeninger

Hjerting repræsenteres af Hjerting borgerforening. Der er ikke nedsat et lokalråd for området.