Politiske mål

De grønne områder skal bidrage til attraktive bosætningsmuligheder og skal understøtte et aktivt fritids- og friluftsliv.

Byudvikling og eksisterende byområder styrkes gennem etablering og vedligehold af grønne rekreative områder.

Grønne områder i og ved byer og lokalsamfund skal være let tilgængelige, trygge og varierede.

De grønne områder og klimatilpasning skal gå hånd i hånd.

Grønt danmarkskort skal udgøre store sammenhængende levesteder for dyr og planter.

Naturpleje og naturgenopretningsprojekter målrettes arealer indenfor det grønne danmarkskort.