Planlægning - et resumé

I Esbjerg Kommune er klimatilpasning fokuseret på håndteringen af fremtidens stigende vandmængder.

Ved beslutning om planlægning for ny bebyggelse sondres mellem håndterbar oversvømmelsesrisiko og alvorlig oversvømmelsesrisiko.

Der skal udarbejdes vanddisponeringsplaner for at kunne håndtere vand på den mest hensigtsmæssige måde.

Esbjerg by skal sikres mod stormfloder.

Der skal ske klimasikring af diger og sluser i forbindelse med renovering eller forstærkning.

Planlægningen i kystområderne omfatter diger og kystbeskyttelse. Kystbeskyttelse findes i forskellige udgaver i Esbjerg Kommune.