Planlægning - et resumé

Forsyningsområdet er af stor betydning for alle borgere i Esbjerg Kommune og er meget vigtigt i forhold til Esbjerg kommunes arbejde med klima og bæredygtighed.

Overgangen til grønnere energiformer skal understøttes gennem reservationer til blandt andet biogasanlæg og solenergianlæg. Solenergianlæg søges placeret på tagflader og integreret i nyt byggeri, hvor det er muligt.

Der skelnes mellem små og store vindmøller. Små vindmøller kan opsættes i relation til virksomheder eller private boliger, mens store vindmøller kun kan opstilles indenfor udpegede vindmølleområder og på baggrund af en samlet vindmølleplanlægning.