Stengårdsvej-Sportsvej

Stengårdsvej – Sportsvej området er mod vest afgrænset af Degnevej, mod syd af Novrupvej og mod øst af motorvejen. Mod nord er området afgrænset af en del den grønne kile, der løber nord/øst om hele Esbjerg by. Området udgør et areal på ca. 181 HA og der er omkring 2.690 indbyggere og ca. 1.410 husstande.

Historisk baggrund

Området var langt op i 1900-tallet sparsomt bebygget landbrugsområde med vidtstrakte marker. I takt med, at Esbjerg voksede, og folk flyttede ud af byen til de nye forstæder med frisk luft og natur, blev også dette område inddraget til boligbebyggelse. De første boligblokke blev bygget i slutningen af 1960’erne og stod færdige omkring 1970. Herefter blev området langsomt bebygget gennem de næste 20 år og de sidste boligbebyggelser stod færdige omkring 1990.

Stedets ånd

Stengårdsvej-Sportsvej området fungerer som forstad til Esbjerg med mange forskellige boligtyper fra etageboliger og tæt-lavbebyggelse til parcelhuse. Området ligger i tæt forbindelse med store rekreative værdier.

Arealanvendelse

Stengårdsvej-Sportsvej området har mange forskellige funktioner og derfor også flere forskellige arealanvendelser. Her er både store boligområder, et større område til erhverv, et større centerområde med butikker, flere tekniske og offentlige områder til institutioner og anlæg samt store grønne rekreative områder.

Bystruktur

Stengårdsvej-Sportsvej-området er et klassisk eksempel på funktionsopdelt planlægning. Området kan opdeles i fem mindre områder der alle har hver deres struktur og specifikke funktion og er placeret så funktionerne generer hinanden mindst muligt.

Der er tale om en generelt stor skala i området omkring Stengårdsvej samt erhvervsbyggerierne langs Storegade og øst for Hedelundvej, begrundet i højden af bygningerne og i det store omfang af ens bebyggelser.

Skalaen virker generelt meget stor. At skalaen virker stor har både noget at gøre med den faktiske højde på byggerierne, men også det store omfang af ens bygninger hjælper, opfattelsen på vej.

Arkitektur og facader

Arkitekturen i boligområdet fremtræder meget homogen og en anelse monoton indenfor de enkelte enklaver.  Boligområdet ved Sportsvej består udelukkende af etageboliger, mens boligområdet omkring Stengårdsvej grundlæggende har tre typer af bebyggelse – Boligblokken, Rækkehuset og en-familie typehuset. Alle de tre typer af bebyggelse rummer gode og funktionelle boliger.

I erhvervs- og handelsområdet omkring Storegade og øst for Hedelundvej er arkitekturen rationel og skalaen stor. Bebyggelsen bærer præg af at skulle opfylde helt specifikke og ofte pladskrævende behov i den pågældende virksomhed, så som lager, kontor, værksted, dagligvarebutik osv. Udearealer benyttes primært til opbevaring eller parkering.

Længst mod nord ligger et område med institutioner, blandt andet Esbjerg gymnasium og Plejecenteret Hedelund. Her er byggerierne omfangsrige i både volumen og højde.

Mod vest ligger et område med en række sportshaller EFI-hallerne og boldbaner Veldtofte Idrætspark, der benyttes af hele Esbjerg til mange forskellige fritidsaktiviteter. Området fremstår hovedsageligt grønt, idet den eneste bebyggelse er sportshallerne, hvis volumen kamoufleres noget af beplantningen.

Pejlemærker

Flere bygninger i området er markante i deres arkitektur og volumen. Men særligt den høje blok på Stengårdsvej ud mod Storegade samt Plejecenteret Hedelund fremstår som pejlemærker i området.

Rekreative og grønne områder

Stengårdsvej-Sportsvej kvarteret har flere store grønne rekreative områder med plads til både aktivitet og ophold. Disse områder tilfører kvarteret store rekreative kvaliteter. Langs hele vestsiden af området løber en af Esbjergs grønne kiler med stier, der forbinder området til resten af Esbjergs grønne rekreative netværk.  Desuden har mange af boligerne private haver. En del af den grønne kile ved Degnevej ligger UC Syd`s Universitetspark.

Trafik og infrastruktur

De mest trafikerede veje igennem Stengårdsvej-Sportsvej området er de gennemgående veje Storegade og Spangsbjerg Møllevej. Desuden er forsyningsvejene Stengårdsvej og Hedelundvej trafikerede.

Området er godt forbundet til det kollektive transportsystem med flere busruter kørende igennem området.