Planlægning - et resumé

Kommuneplanen anvender miljøklasser som et vigtigt værktøj i forhold til zonering af aktiviteter. I kapitlet præsenteres en miljøklassetabel, hvor der til hver miljøklasse både er angivet støjbelastning og afstandskrav/buffer.

I kommuneplanen udlægges en række støjisolinjer omkring områder til støjende aktiviteter. Dette bruges aktivt i den fremadrettede planlægning for at undgå konflikter med støjfølsomme aktiviteter.