Planlægning - et resumé

Det statslige krav om strategisk planlægning for landsbyer bliver i Esbjerg Kommune bredt ud til at omfatte alle lokalsamfund i kommunen, for hermed at få et samlet strategisk greb for den lokale udvikling. Et centralt afsæt for dette arbejde er lokalområdebeskrivelserne.

En lokalområdebeskrivelse fremtræder som en samlet beskrivelse af lokalområdet spækket med kort, billeder og data. Lokalområdebeskrivelsen fungerer som et supplement til kommuneplanens rammedel og er samtidig en platform for lokal udvikling og idegenerering.

Sektorkoordineringen via kommuneplan og budget sikrer overskuelighed og langsigtede perspektiver for den lokale udvikling.