Rørkjær

Rørkjær er afgrænset mod vest af Jernbanen og Fynsgade og mod nord, øst og syd af henholdsvis Storegade, Ringen og Teglværksgade. Området udgør et areal på ca. 29 HA og der er omkring 1.580 indbyggere og ca. 955 husstande.

Historisk baggrund

Det nuværende Rørkjær er noget af det ældste Esbjerg. Ved Exnersgade lå i 1868 de to gårde, på hvis jord det meste af det tidlige Esbjerg er bygget. Exnersgade har gamle aner, idet den stort set følger det gamle vejforløb, der fra Jerne gik forbi Rørkjær og Esbjerggårde til stranden. Den første banegård i Esbjerg blev i 1874 placeret i Exnersgade. Gadens arkitektur vidner stadig i dag om at Exnersgade, der dengang hed Jernbanegade, var den facade, hvormed byen hilste alle tilrejsende. Her byggede man for at blive set.

I 1890’erne udviklede bydelen sig til at blive Esbjergs mest udprægede industri- og arbejderkvarter, idet der blev grundlagt en række betydningsfulde virksomheder i området, bl.a. smørpakkerier, svineslagteri, kemisk fabrik, spiralsengefabrik, tømmerhandel, savværk og tobaksfabrik. De i området allerede eksisterende teglværker udvidede desuden også i disse år. Industrien førte, ud over store hovedsæder og fabriksbygninger, også en række arbejderboliger med sig. Arbejderboligerne udviklede sig med tiden til nutidens Rørkjær med overvejende byggeforeningsbyggerier og gode almene boliger.

Stedets ånd

Rørkjær er et populært område, fordi man er tæt på Esbjergs indre by, men alligevel langt væk fra byens trafik og larm. Her finder du gode boliger, børnevenlige gader og grønne oaser.

Arealanvendelse

Størstedelen af Rørkjær er udlagt til boligområde, som hoved saligt består af halvanden etages villaer samt etageboliger i to-tre etager. Desuden er et lille område udlagt til offentligt område.

Bystruktur

Rørkjærs vestlige kant er klart defineret som følge af jernbanens forløb gennem byen. Den vestlige del har en meget bymæssig og stringent karakter, mens karakteren bliver mere åben og grøn mod øst.

Byplanen adskiller sig væsentligt fra Indre bys stramme grid. Bydelen bærer således præg af at være selvgroet med skæve vinkler og snørklede gadeforløb. Dette giver dog området sin egen karakter og charme.

Arkitektur og facader

Arkitekturen i Rørkjær afspejler områdets udvikling. Langs Exnersgade findes der stadig større historicistiske byggerier med en stor grad af udsmykning, bygget mens banegården lå på denne side og gaden var ”byens facade”. Nu er gaden nærmere blevet bagside. I  slutningen af 1900-tallet gennemgik gaden en sanering og mange af de bevaringsværdige byggerier fremstår i dag i nogenlunde stand. Det bagvedliggende kvarter er karakteriseret af typiske byggeforeningshuse, enkelte parcelhuse samt mange gode gedigne almene boliger, nogle helt tilbage fra midten af 1900-tallet andre væsentligt nyere. Materialevalget er i hele Rørkjær overvejende røde tegl, og det kan sikkert begrundes med teglværkerne store tilstedeværelse i området.  De røde tegl giver en ensartethed i områdets bebyggelse og binder på en fin måde områdets forskelligartede byggeri sammen.

 

Bevaringsværdige sammenhænge

Exnersgade danner en fin bykant mod jernbanen og er en bevaringsværdig sammenhæng. Desuden danner gaderne Teglværksgade, Rømøgade og Rørkjærsgade et område, der fortæller historien om den noget ukontrollerede udbygning i slutningen af 1800-tallet.

Rekreative og grønne områder

Rørkjærhallens store boldbaneareal er det eneste offentligt tilgængeligt grønne område i Rørkjær. Til gengæld findes der mange halvoffentlige, halvprivate og private grønne oaser både i tilknytning til villaerne og de mange almene boliger i området. Her er plads til leg, boldspil og afslapning i fællesskab med naboer og venner.

Trafik og infrastruktur

De mest trafikerede veje i Rørkjær er den gennemgående vej Ringen, samt de to store forbindelsesveje i henholdsvis nord og syd Storegade og Gammelby Ringvej.

Internt i området benyttes Teglværksgade, Exnersgade og Baggensens Allé samt forbindelsen til Indre by, for kørende via Gammelby Ringvej, for cykler og gående via Gasværksgade under banen, mens de øvrige veje primært benyttes af den enkelte vejs beboere.

Området er med forbindelser både ved, Gammelby Ringvej og Storegade godt forbundet til Esbjerg Indre by. I nærområdet er der skole, børnehave og flere indkøbsmuligheder. Behovet for at bruge bil til dagligdagens gøremål er derfor relativt lille.

Området er godt forbundet til det kollektive transportsystem med flere busruter kørende igennem området.