Politiske mål

Landskabskarakterområdernes unikke karakter skal understøttes og udvikles.

De mange rekreative værdier, der ligger i landskabets skønhed og i de storslåede udsigter, bevares og styrkes.

Der skal også i fremtiden være områder, hvor det er muligt at opleve store sammenhængende og uforstyrrede landskaber uden at blikket forstyrres af større byggerier og tekniske anlæg.

De værdifulde landskaber, med Vadehavet og Vadehavskysten som det helt unikke geologiske områder, beskyttes.

Landsbyer og nødvendige anlæg i det åbne land skal tilpasses landskabet.