Øster Vedsted

Indhold

På denne side finder du et klikbart, digitalt og dynamisk kort, der viser de lokale særegne kvaliteter ved lokalområdet samt de planlagte og aktuelle planer. Der er også en brugervejledning til kortet, information om kulturmiljøplaner, demografiske data om lokalbefolkningens størrelse, sammensætning og fordeling, udvalgte afsnit i kommuneplanen, som er særligt relevante for udviklingen af lokalområderne i Esbjerg kommune og en lokalområdebeskrivelse.

Aktuelle planer for dit lokalområde

Kortet nedenfor viser de nuværende planer for dit område, og hvordan forskellige områder vil blive eller bliver brugt. For eksempel betyder den røde farve, at der er eller er planlagt boliger for området. Herunder finder du en guide til at forstå farverne og ikonerne på kortet.

Arealanvendelse

Arealanvendelse handler om, hvad et bestemt område skal bruges til. Farverne på kortet viser disse forskellige formål, både nuværende og planlagte. Du kan se, hvad hver farve betyder i signaturforklaringen øverst til højre på kortet. Hvis du vil vide mere om et bestemt område, kan du klikke på det og derefter gå til linket "Retningslinjer med redegørelser", som indeholder detaljer om planerne for området. Du kan også klikke på linket "Kommuneplanens rammedel 2022-2034", som fortæller, hvad og hvor meget der kan bygges. Hvis der er en lokalplan for området, er det vigtigt at kigge i den, da den også bestemmer, hvordan området kan bruges. Du kan finde mere information om lokalplaner i afsnittet "Lokalplan" nedenfor.

Læs mere om arealanvendelse her

Ikoner

På kortet er der ikoner, der viser forskellige kommunale tilbud. Hvis du klikker på et ikon, kan du læse mere om, hvad det tilbud indeholder. Signaturforklaringen på kortet fortæller, hvad hvert ikon betyder. Hvis du vil have mere information om de generelle regler for et bestemt ikon, kan du klikke på linket "Læs mere om ikonerne her" og derefter vælge den sektor, du er interesseret i.

Læs mere om ikonerne her

Lokalplan

En lokalplan er en detaljeret plan for, hvordan et specifikt område i kommunen skal udvikles og forbedres. Disse planer tager hensyn til den overordnede udvikling i by- og landområder, som er fastlagt i kommuneplanen. Hvis du vil se en lokalplan for et bestemt område, kan du klikke på det farvede område på kortet og derefter klikke på "Link til lokalplan" i boksen nedenfor. Hvis ikke der kommer et link til lokalplan frem, er det fordi, der ikke er en lokalplan for det område, du har valgt. Hvis der ikke er en lokalplan, er det kommuneplanen og bygningsreglementet, der er gældende. Hvis du har spørgsmål om byggemulighederne, kan du kontakte kommunen for yderligere oplysninger.

Læs mere om lokalplaner i Esbjerg kommune her

Kontakt kommunen her

Levende lokalsamfund

Levende lokalsamfund skal sikre den lokale udvikling ved et samarbejde mellem lokalsamfundene og Esbjerg kommune. Udgangspunktet for den lokale udvikling er lokalområdebeskrivelser for alle lokalsamfund i kommunen. En lokalområdebeskrivelse omfatter en beskrivelse og et dynamisk kort over lokalområdet, der viser kommunens gældende samt fremtidige planer, lokalsamfundenes særegne kvaliteter, tilbud og faciliteter.

Læs mere om levende lokalsamfund her

Byroller

Byer i kommunen kategoriseres som Hovedby, Kommuneby, Lokalby, Landsby og Sammenhængende bebyggelse. Denne kategorisering er en måde at strukturere planlægningen for landsbyerne i kommunen på. Samtidig sikrer denne opdeling, at byrollerne er tydeligt defineret, og danner grundlag for planlægning og prioritering.

Læs mere om Byroller her

Kulturmiljøplaner

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der beskriver kulturhistoriske sammenhænge i by og land. Det kan være kirker, byrum med høj værdi, fredede bygninger og meget mere. Esbjerg kommune har registreret 72 kulturmiljøer i hele kommunen. Kulturmiljøerne indgår som et redskab for byggesagsbehandling og lokalplanlægning generelt. Ved at følge nedenstående link, kan du få et overblik over alle kulturmiljøer i Esbjerg kommune og se, om dit eget lokalområde indeholder et eller flere kulturmiljøer.

Kulturmiljøer i Esbjerg kommune

Demografisk data

I demografiske data kan du finde information om alle hoved- og underområder i kommunen. Det kan inkludere ting som aldersfordeling og det samlede antal indbyggere i dit lokalområde. Et link er under udarbejdelse.

Udvalgte afsnit i kommuneplan 2022-2034

De udvalgte afsnit i kommuneplan 2022-2034 er udvalgte retningslinjer med redegørelser, der beskriver, hvad og hvordan arealer i Esbjerg kommune skal anvendes. De udvalgte afsnit er blevet identificeret som særlig værdifulde for udviklingen af lokalområderne i Esbjerg kommune.

Landskab - Byggeri i det åbne land

Kultur og fritid - Generelle bestemmelser

Bevaring - Værdifuldt kulturmiljø

Boligområde – Generelle forhold

Hvilket lokalråd hører mit lokalområde til

Klik på linket "Kort over lokalråd i Esbjerg kommune" for at se hvilket lokalråd dit lokalområde hører til. Husk at zoome ind for at se navnene på lokalrådene. Nedenfor er der også et link med kontaktoplysninger til lokalrådene.

Kort over lokalråd i Esbjerg kommune

Kontaktoplysninger på lokalråd i Esbjerg kommune

Øster Vedsted

Øster Vedsted er en charmerende landsby beliggende i det flade marsklandskab i Vadehavsregionen, kun 2,5 km fra Ribe. Som en del af Nationalpark Vadehavet har landsbyen en tæt forbindelse til Ribe Å og det omgivende, beskyttede naturområde. Øster Vedsted blev første gang nævnt i historiske dokumenter i 1288 og har siden udviklet sig fra en lille vejklyngeby til en langstrakt landsby med både bolig- og erhvervsområder. Landsbyen er attraktiv for sine cirka 800 indbyggere på grund af de gode stiforbindelser og den korte afstand til Ribe, hvilket gør det nemt at pendle til byen enten til fods, på cykel eller i bil.

Landsbyens identitet er præget af den oprindelige landlige karakter med gamle gårde og store træer langs Øster Vedsted Vej, der skaber en grøn og karakteristisk atmosfære. Det tidligere skolehuset fra 1899, nu lukket, og forsamlingshuset fra 1921 fungerer som samlingspunkter for byens aktive fritids- og foreningsliv. Forsamlingshuset huser både en fritids- og ungdomsklub samt en integreret institution med børnehave og vuggestue, hvilket bidrager til et levende lokalsamfund.

Et af Øster Vedsteds særlige træk er "Æ Quernsten", en møllesten ved Ribe Å, som fungerer som et historisk vartegn og et populært udflugtsmål for både indbyggere og besøgende. Landsbyens grønne områder, herunder Granly Skov med legeplads og sportspladsen, bidrager til de rekreative muligheder, og de mange cykel- og gangstier gør det nemt at opleve den omkringliggende natur.

Øster Vedsted er i dag kendt for sin blanding af parcelhuse og små erhvervsvirksomheder, hvilket skaber en dynamisk og livlig landsby. På trods af den moderne udvikling har landsbyen bevaret sin historiske charme og tiltrækker stadig nye beboere, der ønsker at være en del af dette unikke og naturskønne område.

Historie

Øster Vedsted, som første gang blev nævnt i historiske dokumenter i 1288 (Osterwitstæth) og igen i 1291 (Østærwith(æ)stath, Østerwithestath), der blev udskiftet i 1773, er en landsby på en geestrand og ligger nu langs Øster Vedstedvej. Midt i byen finder man en skole fra 1899 (udvidet i 1942, lukket i 2007) og et forsamlingshus fra 1921.

Arkæologiske undersøgelser viser, at området har været beboet siden stenalderen. Den sikre høje beliggenhed og nærheden til de frodige marskenge har været vigtige grunde til at etablere en bebyggelse her. Ved at kigge på kortene fra 1899 kan man se, at landsbyen dengang havde en langstrakt hesteskoform med gårdene liggende omkring den nuværende Øster Vedsted Vej, Græsgårdsvej, Marskvej og Skønager, altså den vestligste del af den nutidige by. Kortet fra 1945 viser, at bebyggelsen langs Øster Vedstedvej har defineret byens udstrækning i længden. Frem til 1976 skete kun en ubetydelig udbygning, mens kortet fra 1985 viser en eksplosiv vækst i parcelhuskvarteret syd for Øster Vedstedvej. Denne udbygning er kun marginalt øget på det nyeste kort fra 2001. Det ser altså ud til, at byens vækst til den nuværende størrelse skete i årene 1976-1985, hvorefter byen har fundet sin nuværende form. I dag dominerer parcelhusene landsbyen og slører derfor den oprindelige landsbystruktur ved at kile sig ind i husrækken langs vejen. I dag er det kun ganske få steder, hvor de åbne marker når helt ind til bygaden.

I Øster Vedsted finder man ikke en kirke, som man gør i mange andre landsbyer, fordi byen hører til Ribe Domkirkes landsogn. Gennem hele byens historie har indbyggerne dog altid kunnet se deres kirke, Ribe Domkirke. Den tætte beliggenhed til Ribe har også betydet, at der ikke er andelsforetagender og butikker i landsbyen. De eneste fælles bygninger er skolen (nu lukket) og forsamlingshuset, som stadig bruges til fritidsaktiviteter og ungdomsklub.

I dag har Øster Vedsted også en integreret institution med børnehave og vuggestue. Byens hjemmeside beskriver et aktivt fritids- og foreningsliv med en idrætsforening, FDF, tre grundejerforeninger og forsamlingshuset. Der arbejdes på at etablere et landsbycenter.

Landsbyens identitet er tæt knyttet til "Æ Quernsten", en møllesten ved å-slyngen. Stenen er nævnt i en skrivelse fra omkring år 1800 som et sted, hvor skibe måtte losse varer på grund af dårlige besejlingsforhold på Ribe Å. Det menes, at stenen oprindeligt fungerede som ballast i et skib, der blev efterladt. "Æ Quernsten" har givet navn til både det lokale blad og et årligt motionsløb.  

Kort over Øster Vedsted 1899   Øster Vedsted, 1945
Øster Vedsted, 1899                                                     Øster Vedsted, 1945                      

Øster Vedsted, 1976       Øster Vedsted, 2001

Øster Vedsted, 1976                                                Øster Vedsted, 2001

Karakteristik

Øster Vedsted ligger som en Vadehavslandsby i Vadehavsregionen – midt i Ribemarsken med kontakt til Ribe Å. Landsbyen ligger som en landsbyforstad i tæt tilknytning til Ribe med en afstand på kun 2,5 km. Landsbyen er attraktiv at bo i med den korte afstand og gode stiforbindelser til Ribe – 6 min i bil, 30 min til fods og 10 min på cykel. På landsbyens hjemmesiden beskrives Øster Vedsted som: ”En lille dejlig landsby, der læner sig op ad nordens ældste by”.

Øster Vedsted var oprindeligt en lille vejklyngeby og blev senere en langstrakt landsby med landskabet på begge sider af Øster Vedsted Vej. I dag er landsbyen udvidet med flere parcelhuse mod syd, men den langstrakte form er stadig kendetegnende. På nordsiden af Øster Vedsted Vej ligger husene langs vejen og har bevaret kontakten til landskabet. De gamle gårde og store træer langs vejen giver området en grøn og karakteristisk identitet.

Ved indkørslen til Øster Vedsted, fra Ribe, findes et erhvervsområde. Det meste af landsbyen er udlagt til blandet bolig og erhverv, hvilket afspejler sig i de mange små erhverv, der skilter langs Øster Vedsted Vej. Ved den lukkede skole ligger forsamlingshuset hvor institutionen ”Kaskelotten”, der er en integreret institution med både vuggestue og børnehave, også ligger.

Der er også en fritids- og ungdomsklub, der holder til i klublokalerne i forsamlingshuset samt boldbanerne med klubhus.

I udkanten af Øster Vedsted ved Ribe Å ligger Æ Quernsten, landsbyens største seværdighed (se under historie). Der er stiforbindelse til stenen og en lille opholdsplads. Det er i øvrigt et særligt træk ved Øster Vedsted, at der er flere gode stiforbindelser i landsbyen til Ribe og ud i landskabet. I landsbyen ligger Granly Skov. I Granly skov er der både en stor legeplads med gynger og rutsjebane. Der er også en kælkebakke, et bålsted, en madpakkehytte og toiletter.

Øster Vedsted opleves ikke som en grøn landsby, men stedvis grøn midt i det flade landskab, der flere steder løber helt ind i landsbyen. I Øster Vedsted bor der ca. 800 i alle aldre. Der er ca. 370 husstande. Børnene går på Vittenbergskolen i Ribe. I Øster Vedsted er der et meget aktivt fritids- og foreningsliv med idrætsforening med bl.a. krolf, FDF, 3 grundejerforeninger og et forsamlingshus. Der er ingen købmand i landsbyen.

Placering i landskabet

Øster Vedsted ligger i det flade marsklandskab i Vadehavsregionen ved Ribe Å, som er en del af Nationalpark Vadehavet. Landsbyen ligger åbent i landskabet uden større bevoksninger til at skærme for vinden.

Marsken nord for Øster Vedsted er et internationalt naturbeskyttelsesområde og et af verdens vigtigste fugleområder. Det er et inddiget marskareal med flade landbrugsarealer og mange grøfter, der er beskyttede under §3-lovgivningen. Området har også flere små vandhuller og en større sø ved Ribe Syd, som også er §3-beskyttet.

Nordvest for Øster Vedsted slynger Ribe Å sig tæt på landsbyen, og her, i en lavning, ligger Æ Quernsten. Arealerne langs Ribe Å skifter mellem eng og mose.

Mod nord åbner landsbyen sig til det flade marsklandskab omkring Ribe Å. Kun få lave læhegn strækker sig ud fra landsbyen, hvilket giver en fin udsigt til Ribe Domkirke. Mod syd inddeles landskabet i mindre rum af mange læhegn. I baggrunden ses skovbeplantninger og Vester Vedsted Plantage. Kun få læhegn når helt ind til landsbyen, hvilket giver en åben udsigt til de mindre rum i det flade landskab, som også består af landbrugsarealer.

Beskyttet natur

  • Vadehavslandskabet nord for landsbyen er internationalt naturbeskyttelsesområde.
  • Vandløb og søer er §3 beskyttede.
  • Ribe å er både §3 beskyttet og omfattet af åbeskyttelseslinjen langs hele åen.
  • Tradsborg Plantage og skovarealet øst for Tøndervej er fredskov.
  • Langs Ribe å er der store beskyttede mose- og engarealer.

Infrastruktur

Veje

Øster Vedsted er en langstrakt landsby, der strækker sig langs Øster Vedsted Vej. Vejen er landsbyens hovedåre, og der er lavet tiltag for at sænke hastigheden med smalle passager, træer og bump. Vejen er bred med græsrabatter og stier til fodgængere og cyklister på begge sider. Det, der gør vejen særlig, er udsigten over marsklandskabet mellem husene og de store, smukke træer, som nogle steder rækker ud over vejen og skaber en hyggelig atmosfære. Forhaverne, der strækker sig helt ud til vejen, skaber en god sammenhæng og bryder den ensformige følelse.

Parcelhusveje

Syd for Øster Vedsted Vej ligger store parcelhusområder. Disse veje har en typisk forstadsstil med fortove på begge sider og en bred vejprofil, som ikke passer til landsbymiljøet. I den vestlige ende ved Marskvej drejer Øster Vedsted Vej mod nord, og her er vejen asfalteret med græsrabatter på begge sider, hvilket passer godt til landsbyens skala. Græsgårdsvej og Marskvej er grusveje, som bevarer en fin, oprindelig landsbykarakter.

Bevaringsværdigt vejforløb og landsbymiljø

I den vestlige del af Øster Vedsted ligger den oprindelige landsby, hvor vejstrukturen stadig er intakt. Mange kender ikke til dette smukke og bevaringsværdige område omkring Øster Vedsted Vej, Græsgårdsvej og Marskvej.

Stier

Øster Vedsted har gode cykelstiforbindelser til Ribe. I parcelhuskvartererne er vejnettet forbundet med stier, og flere markveje fungerer som stier, f.eks. ud til Æ Quernsten. Klippede græsarealer bruges også som stier. Stinettet er vigtigt for borgernes mulighed for at bruge naturen omkring landsbyen.

Grøn struktur og rekreative områder

Øster Vedsted Vej og parcelhusområder

Langs Øster Vedsted Vej er der smukt, hvor haverne består af grønne plæner med store træer eller hvor træerne rækker ud over vejen og skaber et grønt rum. Grønne kiler mellem ejendommene giver kontakt til landskabet og skaber en unik identitet. I parcelhusområderne er åbne forhaver med plæner og træer med til at skabe en smuk atmosfære langs de ellers monotone veje med hække.

Granly Skov med legeplads

Granly Skov ligger tæt på Øster Vedsted Vej. Skoven har store plantede områder, græsstier, legeredskaber og borde og bænke.

Sportsplads

Sportspladsen er tæt på forsamlingshuset, børneinstitutionen og fritidshjemmet, der udgør landsbyens sociale centrum. Boldbanerne er åbne mod Nør-Eng og tilplantede på de andre sider.

Æ Quernsten

Æ Quernsten ligger smukt ved Ribe Å. Området består af klippet græs og har en direkte forbindelse til Ribe Å. Mange tager en gåtur dertil ad markvejen for at nyde udsigten og marsken. Der er siddepladser om sommeren.

Landsbyens rum og inventar

Inventar

De mange skilte fra små erhvervsvirksomheder i Øster Vedsted viser, at landsbyen er levende. Skiltene er meget forskellige og der er ingen ensartet stil. Der er få bænke i landsbyen.

Bygningskulturen

Landsbyens bevaringsværdige huse har gennemgået om- og tilbygninger, der har ændret deres oprindelige udtryk. Der findes dog velbevarede bygninger.

Erhverv

Øster Vedsted er en aktiv landsby med mange mindre erhverv såsom tømrer/snedker, entreprenør, autoværksted og overnatning. Erhvervsområdet ved Tøndervej/Øster Vedstedvej er meget dominerende, mens andre erhverv er fint integreret i landsbyen.