Politiske mål

De primære erhverv skal sikres gode og bæredygtige udviklingsmuligheder.

De særligt værdifulde landbrugsområder skal sikre landbrugets arealinteresser.

Balancen mellem byernes vækst og landbrugets udviklingsmuligheder løses gennem planlægning og dialog.

Skovarealet i Esbjerg Kommune skal fordobles set i forhold til 2021-niveau.