Politiske mål

Et godt samarbejde med Region Syddanmark om råstofplanen sikrer råstofforsyningen.

Råstofudvinding tager hensyn til natur-, kultur-, miljø-, landskabs- og vandforsyningsinteresser.   

Graveområder skal efterbehandles så potentialet for efterfølgende udvikling er størst muligt.

Esbjerg Havn skal fortsat være en af de centrale landingspladser for sømaterialer og importerede råstoffer i Danmark.