Mosevangen

Mosevangen ligger i det nordøstlige Sædding og er afgrænset af Tarphagevej mod vest og Sædding Ringvej mod syd. Mod nord og øst afgrænses området af en af Esbjergs grønne kiler samt Sønderis og Fovrfeld bæk. Området udgør et areal på ca. 113 HA og der er omkring 457 indbyggere og ca. 191 husstande.

Historisk baggrund

Det brede grønne område havde både mose og rislende vand nok til at drive Sønderris Vandmølle. Sæddings ældste skole lå ved den nuværende Murervej i den vestlige del af bydelen Mosevangen.

Den nuværende bebyggelse i Mosevangen er forholdsvis ny, bygget i slutningen af 1960’erne og 20 år frem.

Stedets ånd

Mosevangen er et blandet område med boliger og erhverv side om side. Det giver mulighed for at ejerne af mindre virksomheder kan bo tæt på deres virksomhed hvilket sikrer liv i området gennem hele dagen. I området mod Tarphagevej findes flere aktiviteter så som, Skaterhal, Legeland samt  Bowl'n'Fun med bowling, gokart og Minigolf.

Arealanvendelse

Området anvendes til både boliger og erhverv. Et mindre institutionsområde og et naturområde i den nordøstlige del.

Bystruktur

Mosevangen består af to dele – et parcelhuskvarter og et erhvervsområde med tilknyttede boliger. Parcelhuskvarteret, som er bygget omkring 1970, er typisk i sin opbygning med typehuse og rolige boligveje. Erhvervsområdet adskiller sig fra Esbjergs andre erhvervsområder ved at hver virksomhed har en bolig tilknyttet. Der findes en privat skole i den nordlige del, ellers hører stedets børn under Bohrskolen.

Arkitektur og facader

I erhvervsområdet er skalaen, som i andre erhvervsområder, stor og arkitekturen er rationel, men idet mange af virksomhederne har en bolig tilknyttet, bryder disse den store skala en smule. I parcelhuskvarteret finder man typiske huse fra 1970’erne i en etage.

Rekreative og grønne områder

Langs hele nordøst siden af Mosevangen løber en af Esbjerg store grønne kiler med et stisystem, der forbinder området til mange af Esbjerg grønne rekreative områder. Derudover har alle boliger i området tilknyttet privat have og endda industriområdet fremstår grønt med de private haver og beplantningen, der findes mellem de større industribygninger. 

Trafik og infrastruktur

Tarphagevej og Sædding Ringvej løber i kanten af området og er de mest trafikerede veje i området. De tre veje Håndværkervej, Stenhuggervej og Smedevej er de mest brugte veje gennem området.

Mosevangen har børnevenlige veje og er godt forbundet til det kollektive transportsystem med flere busruter kørende igennem området. Vejene er desuden velegnet for cyklister og gående.