Fovrfeld

Fovrfeld ligger i den sydlige del af Sædding med grænse ud mod Fovrfeld bæk i øst og syd, mens Tarphagevej afgrænser området i vest. Mod nord afgrænses området af Sædding Ringvej. Området udgør i 2018 et areal på ca. 207 HA og der er omkring 4.373 indbyggere og ca. 1.916 husstande.

Historisk baggrund

Fovrfeld har navn efter en hovedgård, og navnet Fovrfeld har været kendt siden 1500-tallet. I den fattige periode efter svenskekrigene i 1600-tallet blev hovedgården imidlertid omdannet til en almindelig bondegård. De sidste af herregårdens bygninger blev nedbrudt sidst i 1700-tallet.

Før anden verdenskrig var området landbrugsområde med vidtstrakte marker og mindre gårde. Områdets nuværende bebyggelse påbegyndtes i løbet af 1940’erne og mange var i starten udstykket som kolonihaver. Haveforeningerne var kort sagt en virkelighed for alle og området blev et nybyggerland for arbejderklassen. I løbet af 1960’erne tog parcelhusbølgen dog også fat her, og allerede omkring 1975 var området fuldt udbygget.

Stedets ånd

Fovrfeld er et klassisk parcelhuskvarter, særligt attraktivt for børnefamilier, med rolige boligveje og i tæt forbindelse til Esbjergs naturområder både skov og strand.

Arealanvendelse

Området er primært benyttet til boliger, en smule Erhverv og Institutionsområde samt et stort naturområde langs Fovrfeld Bæk. Ud mod Tarphagevej, ved Parkvej og Norddalsvej finder man centerområder.

Bystruktur

Parcelhuskvarteret er umiddelbart meget homogent, men alligevel afspejler strukturen i området hvornår de forskellige dele er bygget. Store dele af området er oprindeligt udstykket som kolonihaver og her er grundene typisk ret smalle, bebyggelsen varieret, der er ikke planlagt for fælles grønne områder. I de dele af området, der er planlagt som parcelhusområde, er der en højere grad af homogenitet husene imellem.

Arkitektur og facader

Området er præget af tidstypiske parcelhuse fra 50’erne og frem, i en til halvanden etage og med store haver. I de områder der oprindeligt var kolonihaver er bebyggelsen mere varieret med huse fra 50’erne ved siden af huse fra 70’erne. I det resterende område er bebyggelsen mere homogen i deres udtryk. En af Esbjergs største typehus eventyr fra 60'erne var Carl "Kulørs" Parkvejskvarter, typehuse med fladt tag og Norske bjælkehuse ved Blomsterparken.  I 1965 blev der ved Ege Allè opført Atriumhuse, de var i 1987 endnu en intakt helhed og bør bevares som en sådan.

Pejlemærker

Pejlemærkerne i Fovrfeld udgøres primært af bygninger der skiller sig ud fra parcelhusene i størrelse og form, og som med deres funktion udgør et mødested for beboerne i området. Det drejer sig om to dagligvarebutikker samt skolen. Endelig er skorstenen i erhvervsområdet også et godt pejlemærke at orientere sig efter.

Rekreative og grønne områder

Områdets primære rekreative arealer er de private haver der ligger i tilknytning til de enkelte boliger. Derudover er der flere kvarterslegepladser og mindre boldbaner, hvor kvarterets børn kan mødes. Fovrfeld ligger desuden i tæt forbindelse med det grønne område omkring Fovrfeld bæk, der er en del af Esbjergs grønne kiler.

Trafik og infrastruktur

Størstedelen af Fovrfelds veje er fredelige boligveje og den store trafikmægde er begrænset til Tarphagevej og Sædding Ringvej der løber i kanten af området, samt Parkvej og Norddalsvej der fungerer som forbindelsesveje på tværs af området.

Området er desuden godt forbundet til Esbjergs samlede cykelstinetværk og det er forholdsvist nemt at komme både ud til stranden, i skoven eller til byen på cykel.

Fovrfeld er godt forbundet til det kollektive transportsystem med flere busruter kørende igennem området.