Politiske mål

I regi af Storbyregion Esbjerg udvikles by- og erhvervsturismen i et tæt tværkommunalt, regionalt og trilateralt samarbejde med alle aktører.

Den fysiske planlægning understøtter udviklingen af erhvervsturisme i Esbjerg og af Ribe som et hotspot for et selektivt segment af natur- og kulturturister.

Grøn EnergiMetropol Esbjerg er et internationalt og nationalt mødested for begivenheder om energi og IT-infrastruktur.

Esbjergs hotelkapacitet udbygges centralt i byen og suppleres med bynære messe- og konferencefaciliteter.

Vadehavskystens, herunder Mandøs, oplevelsesøkonomiske potentiale forløses med bæredygtig turisme, der tager stort hensyn til verdensarven og nationalparken.