Bramming

loading image
Henter kort...
static-map

FAKTA: (2019)

Esbjerg city ca. 20 km

Areal: 31.589 km2

7.491 Indbyggere

3.872 Husstande

Historisk baggrund

Navnet Bramming kan spores langt tilbage og menes at betyde ”stedet hvor åen slår en bugt” i det den oprindelige placering var ved Ilsted Å. Siden har der ligget en lille landsby omkring Bramming Hovedgård og Stk. Knuds Kirke, som ligger nord for det nuværende Bramming. Bramming som vi kender den i dag blev anlagt med jernbanens komme i 1874, hvor landsbyen omkring hovedgården for længst var forsvundet. Byen voksede op omkring stationen og den gamle kro Kikkenborg. I kraft af at være et jernbaneknudepunkt voksede Bramming med tiden sig større end de fleste stationsbyer, og indtil 2007 var Bramming hovedby i Bramming kommune.

 

Placering i landskabet

Bramming ligger midt på den vestligste del af Holsted Bakkeø. På tre sider afgrænses området af vandløb, nemlig i syd, vest og nord. Størst er den vandrige Sneum Å, som samler vand fra de øvrige vandløb. Fra 13 meter over havet i nordøst slynger åerne sig ned til én meter over havet i sydvest. Udenfor ådalene og navnlig i den østlige del af sognet fremtræder landskabet jævnt bølgende op til 17 meter over havet. Bramming by ligger på dette høje terræn. Jorden er hovedsageligt sandjord, men der er også moræneler nord og sydvest for Bramming by. I den nordlige del af sognet var der sidst i 1800-tallet stadig mindre hedearealer, men de er alle forvandlet til agerjord og enkelte mindre plantager.

Byens struktur og identitet

Bramming byen består af følgende 5 områder: 

010 Bramming Midtby 
020 Bramming Syd     
030 Bramming Vest
040 Bramming Øst
050 Bramming Landområde (ikke beskrevet)

Bramming er hovedby i området mellem Esbjerg og Ribe. Det er en typisk stationsby der er vokset ud fra stationen. Byen har en lille tættere bykerne med gågade og ældre etageboliger og villaer, mens den øvrige by er mere åben med parcelhuse, institutioner og mere pladskrævende erhverv.

Byerne omkring Bramming (Gørding, Hunderup, Vejrup og St. Darum) benytter de mange muligheder og spændende kulturtilbud i Bramming.

Byen fungerer primært som bosætningsby, hvilket bystrukturen også bærer præg af med store parcelhuskvarterer både nord og syd for bymidten.

Byens grønne struktur

De grønne strukturer i Bramming bære præg af at byen har udviklet sig hurtigt omkring jernbanen. Derfor er de grønne områder sparsomme i området omkring stationen mens de er mere fremtrædende når man bevæger sig ud i parcelhuskvartererne. Generelt er Bramming en forholdsvis åben by og der er ikke langt til det åbne land lige meget hvor du befinder dig i byen.

Trafik og infrastruktur

Bramming er internt velfungerende, og grundet byens størrelse er det nemt at komme rundt både i bil, på cykel og til fods. Jernbanen danner dog en barriere og adskiller nord og syd med kun få mulige passager.

Bramming er godt forbundet til resten af kommunen, regionen og landet med togforbindelse til både Esbjerg, Ribe og Fredericia. Desuden er det nemt at komme på motorvejsnetværket.

Uddannelse

Der findes to folkeskoler i Bramming, et 10. klassecenter, en privatskole, og en efterskole. Her er ingen ungdoms- eller videregående uddannelser, disse der samlet i Esbjerg.

Kultur

Der er flere forskellige kulturelle tilbud i Bramming, her nævnes et udvalg: Bramming Egnsmuseum, Bibliotek, Bramming fritids- og ungdomsklub, Kulturhuset Kosmorama med byens biograf, Bramming Fritidscenter og Svømmehal. I udkanten af Bramming kan man spille golf på den populære "Kaj Lykke Golfklub" og i området nyde Sneum Å, Holsted Å og Ilsted Å, hvor der er gode muligheder for fiskeri.

Borger- og beboerforeninger

Bramming har et enkelt lokalråd – Bramming lokalråd