Planlægning - et resumé

Sommerhusområder befinder sig ofte i kystnærhedszonen og mulighed for udvidelser af eksisterende områder er derfor begrænset. Esbjerg Kommune har, i forhold til de omliggende kommuner, meget få sommerhuse og arealer udpeget til sommerhuse. Der er ikke udpeget yderligere areal til sommerhusområder i forbindelse med denne kommuneplan.