Planlægning - et resumé

Jordbrugsområder består af landbrugsområder, skovområder og områder til gartneri og dambrug. I relation til jordbrugserhvervene er landbruget det markant største og økonomisk dominerende erhverv.