Politiske mål

Indbyggere og virksomheder skal sikres tilstrækkelig og stabil forsyning med vand, varme, elektricitet samt internet- og mobildækning af høj kvalitet.

Udnyttelse af vedvarende energikilder og biobrændsel skal udgøre en stadig større del af energiproduktionen.

Bæredygtige løsninger skal være økonomisk og økologisk afstemte såvel for samfundet som helhed som for den enkelte borger.