Planlægning - et resumé

Som følge af, at mange arealer til bolig og erhvervsformål er privatejede, er det nødvendigt, at der, som en del af kommuneplanen, udarbejdes retsgyldige tids- og rækkefølgebestemmelser for udbygning i Esbjerg Kommune. I modsat fald vil private lodsejere retteligt kunne kræve deres arealer byggemodnet uden hensyn til restrummeligheden indenfor allerede byggemodnede arealer og skolekapaciteten i lokalområderne.

Et område skal, for at være omfattet af bestemmelserne, indgå i kommuneplanens tids- og rækkefølgeplan, før der udarbejdes lokalplan for området.

De juridisk gældende tids- og rækkefølgebestemmelser findes i Tids- og rækkefølgeplanen. I Byggemodningsplanen, der er en administrativ plan, fastlægges gennemførelsen af byggemodningsprocessen.