Bramming Sydby

Bramming Sydbys område afgrænses mod nord af jernbanen, mod øst af Hedemarksvej, mod vest af Mulvadvej og mod syd af det åbne land. Området udgør i 2019 et areal på ca. 124 HA og med omkring 1.098 indbyggere og ca. 527 husstande.

Historisk baggrund

Bramming voksede i slutningen af 1800-tallet som en typisk stationsby og i lang tid spredte bebyggelsen sig både syd og nord for jernbanen, idet der var flere krydsningsmuligheder. Langs vejene i sydbyen blev der bygget store villaer tæt på både by og natur. Af sikkerhedshensyn blev muligheden for at krydse banen dog afgrænset til Viadukten, som er en tunnel under banen, hvilket medførte at udviklingen i området var noget begrænset i sidste halvdel af 1900-tallet. Først efter 2000 blev den sydligste del af området udviklet til det boligområde der ses i dag.

Stedets ånd

I Bramming Sydby finder man både stationsbyens tætte karakter op mod banen og parcelhuskvarterets mere spredte og grønne karakter ud mod det åbne land.

Arealanvendelse

Størstedelen af Bramming Sydby er udlagt til boligområde. Derudover er et område udlagt til erhverv, enkelte områder med offentlige institutioner og anlæg, samt et grønt rekreativt område.

Bystruktur

Bramming er en typisk stationsby bygget op omkring og ud fra stationen. I lang tid bredte byen sig både nord og syd for banen, hvilket tydeligt kan aflæses i sydbyens struktur, som går fra meget tæt og bymæssig i nord, bygget mens der var flere forbindelser over banen, til det mere åbne og grønne parcelhuskvarter i syd, bygget efter Viaduktens komme og nedlæggelsen af de mange forbindelser over banen.

Arkitektur og facader

Tættest på Bramming midtby er arkitekturen præget af villaer i Bedre Byggeskik-stil. Her er bygget tæt op langs vejene Mulvadvej og Ribevej. Langs Ribevej er der desuden flere nyere etagebyggerier, der understreger fornemmelse af, at de to gader er en del af det centrale Bramming.

Mod syd breder sig et område med parcelhuse påbegyndt omkring 2000. Her er store parcelhuse på store grønne grunde. Arkitekturen varierer, men langt hovedparten af af det byggede er typehuse af god kvalitet.

Øst for Ribevej breder der sig et erhvervsområde med nogle få men store virksomheder. Lagerbygninger og værksteder er indpasset i et grønt miljø, der gør, at området ikke står i stor kontrast til boligområdet.

Pejlemærker

I det Bramming Sydby er meget homogen, med en bebyggelse bestående primært af villaer og parcelhuse, er der ikke mange pejlemærker. Viadukten under banen skiller sig dog ud og udgør ikke alene et pejlemærke for Sydbyen, men også for det øvrige Bramming.

Bevaringsværdige sammenhænge

I området lige syd for banen langs vejene Ribevej og Mulvadvej er bebyggelsen typisk for en dansk stationsby og området danner en bevaringsværdig sammenhæng.

Rekreative og grønne områder

I forbindelse med det nye boligområde er der udlagt et grønt område som samlingspunkt for hele Bramming sydby. Området er endnu nyt, men det ligger som en fin grøn oase i midten af bydelen. Øst for Ribevej er der desuden et større skovområde, der giver området et meget grønt præg og danner en fin buffer mellem boliger og erhvervsbyggeri.

Trafik og infrastruktur

De overordnede trafikveje i Bramming Sydby er Ribevej, Mulvadvej og Darumvej der alle leder ind til byen fra oplandet. Disse veje ender alle i Viadukten, der leder videre under banen til det øvrige Bramming.

Området ligger desuden i gå- og cykelafstand af stationen, hvor der er gode kollektive transportmuligheder til resten af landet.