Boldesager

Boldesager er afgrænset ved jernbanen, Frodesgade mod øst og syd. Strandby Kirkevej og Spangsbjerg Kirkevej mod nord, mens områdets afgrænsning mod vest går i Torvegade. Området har et areal på ca. 41 ha og der er omkring 1.270 indbyggere og ca. 710 husstande.

Historisk baggrund

Boldesager rummer en af de ældste forstadsdannelser i Esbjerg, kvarteret omkring Nørrebrogade. Samtidig rummer området et klassisk arbejderkvarter samt et ’Bedre Byggeskik’-villakvarter bygget omkring 1920.

At Boldesager tidligt blev villaforstad skyldes blandt andet at bydelen var en del af Jerne kommune som i starten af 1900-tallet var et attraktivt alternativ til Esbjerg på grund af den lavere beskatning.

I 1886 grundlægges Boldesager Bryggeri. I 1950erne svinder markedet for hvidtøl gradvis og der satsets i stedet på produktion af mineralvand, som markedsføres under navnet Baldur.

Bydelen rummer desuden Esbjergs sygehus, i dag kaldet Sydvestjysk Sygehus. Sygehusets første bygninger blev opført i 1909 som byens første kommunale sygehus.

Det viste sig dog hurtigt, at der var behov for meget mere plads, og op gennem 1900-tallet er der sket utallige udvidelser, der alle har sat sit præg på bydelen.

Stedets ånd

I Boldesager finder man fine boliger af forskellig art fra starten af 1900-tallet med kort afstand til alle Esbjerg bys tilbud. Samtidigt rummer bydelen Sydvestjysk Sygehus som er en af kommunens største arbejdspladser. Nord for sygehuset er der en større kvarterspark med legeplads. Boldesager Skole Cosmos og beboerhuset fungerer som samlingspunkt for fællesaktiviteter.

Arealanvendelse

Størstedelen af Boldesager er udlagt til boligområde. Derudover er et stort areal udlagt til sygehus og et mindre område til rekreativt grønt område. Ved Strandby Kirkevej og Spangsbjerg Kirkevej er der desuden udlagt et lokalcenter.

Bystruktur

Bebyggelsen i Boldesager kan groft opdeles i fem områder:

  • Det tidlige forstadskvarter omkring Nørrebrogade
  • Sygehusområdet
  • Arbejderkvarteret
  • ’Bedre Byggeskik’-villakvarteret
  • Området ved Spangsbjerg Kirkevej (tidl. Baldur)

Området omkring Nørrebrogade er karakteriseret ved den mere eller mindre selvgroede gadeplan. Den tæt bebyggede, let snoede, Nørrebrogade med blinde sideveje står i stærk kontrast til de omkringliggende kvarterers snorlige gader.

Sygehusområdet danner en enklave for sig selv, både i struktur og form, idet det ligger som en ø, der bryder med den stramme gadestruktur.

Mellem Nørrebrogade og Østergade ligger en række arbejderboliger bygget i 1920’erne, og på den anden side af hospitalet ligger villakvarteret fra samme periode. Begge områder indordner sig Esbjerg Indre bys struktur med de snorlige gader og karréstrukturen.

Arkitektur og facader

Boldesager er i sin arkitektur klassisk inden for de fire områder. Således er det tidlige forstadskvarter omkring Nørrebrogade præget af mindre 1-1½ etages byhuse, i sygehusområdet ser man arkitektur fra forskellige perioder helt fra anlæggelsen til bygninger der ikke er mere end 10 år gamle. Arbejderkvarteret er karakteriseret af etageboliger i røde mursten og med store grønne baggårde, som en reaktion mod de tæt bebyggede og uhumske baggårde man på opførelsestidspunktet fandt i Indre by. Villakvarteret, der primært er bygget omkring 1920, er præget af ’Bedre Byggeskik’-villaer og større murermester-villaer.

Pejlemærker

Sygehuset og Boldesager Skole danner begge med deres størrelse klare pejlemærker i bydelen og er lette at orientere sig efter.

Bevaringsværdige sammenhænge

Boldesager er en af de ældste forstæder til Esbjerg, og har som sådan flere fine bevaringsværdige sammenhænge.

Rekreative og grønne områder

Boldesager har et enkelt rekreativt grønt område nord for sygehuset, der fungerer som kvarterspark for området, overfor rådhuset ligger der et lille offentligt grønt område kaldet borgmesterhaven. Her er der rum for leg, afslapning og tilfældige møder naboer i mellem. Bydelen har samtidig mange private og halvprivate grønne områder i form af store haver, grønne boligveje og baggårde.

Trafik og infrastruktur

De mest trafikerede veje Frodesgade og Strandby Kirkevej løber i kanten af området og trafikken herfra er ikke dominerende i området. Internt i Boldesager benyttes primært Nørrebrogade, Haraldsgade og Spangsbjerg Kirkevej.

Området er godt forbundet til det kollektive transportsystem med flere busruter kørende igennem området. Desuden er området beliggende i gåafstand til Esbjerg Banegård og midtbyens mange tilbud.