Politiske mål

Positionen som Danmarks centrum for klimarigtige energierhverv og som Nordeuropas digitale knudepunkt skal styrkes.

Planlægning skal sikre høj investeringssikkerhed og gode udfoldelsesmuligheder for erhvervslivet.

Grøn Energimetropol sætter retningen for et bæredygtigt erhvervsliv og for udpegning af nye erhvervsområder.

Der skal til enhver tid være et bredt, og tilgængeligt udvalg af attraktive erhvervsgrunde, med den rigtige beliggenhed indenfor de forskellige erhvervskategorier.

Esbjerg Havns potentialer for grøn omstilling og offshore-aktiviteter styrkes og fremmes.