Gl. Sædding

Gl. Sæddings område er afgrænset mod vest, nord og øst af henholdsvis Vesterhavet, Sædding Ringvej og Tarphagevej. Mod syd er grænsen markeret af Fiskeri- og Søfartsmuseet. Området udgør et areal på ca 138 HA og der er omkring 2.776 indbyggere og ca. 1.420 husstande.

Historisk baggrund

Gl. Sædding har været beboet siden bondestenalderen, og navnet har været kendt siden 1300-tallet. Sydspidsen af middelalderens Sædding lå i det, vi nu kalder Gammel Sædding.

Området nær kysten henlå som lynghede, indtil byboerne begyndte at bygge langs kysten omkring 1930. Efter anden verdenskrig blev området langsomt bebygget med villaer, parcelhuse samt almene boliger i flere etager.

Stedets ånd

Gl. Sædding er et attraktivt bosætningsområde med rolige børnevenlige boligveje. Her er man i gåafstand til det meste. Her er stranden og havet mod vest, og samtidig er der gode indkøbsmuligheder i og i nærheden af det centralt placerede Sædding Center.

Arealanvendelse

Størstedelen af Gl. Sædding er udlagt til boligområde. Herudover er der enkelte offentlige områder og et større bydelscenter.

Bystruktur

Gl. Sæddings bebyggelse er i høj grad orienteret mod vandet med mange mindre boligveje vinkelret på Sædding Strandvej. Det var også her de første forstadsvillaer blev bygget efter Anden Verdenskrig. 

Arkitektur og facader

Man kan opdele Gl. Sædding i tre områder med boligbebyggelse, området med Sædding centeret og institutionsområdet.  

Ned mod Sædding strand er der flere steder bygget mindre klynger af huse både fritidshuse og helårshuse. Bebyggelsen er forskellig i arkitektur og udtryk.

Parcelhusområdet har en stor diversitet i byggestil, men generelt finder man tættest på stranden flere muremestervillaer og arkitekttegnede huse, mens man i den østlige del af området overvejende finder typehuse. Længst mod nord i det der hedder Kystparken finder man en meget homogen bebyggelse bestående af typehuse fra 50’erne.

Midt i Gl. Sædding er der et større område med almene boliger. Skalamæssigt og arkitektonisk er området meget varieret fra 60’ernes storskala stok-byggeri i tre etager til 80’erne småskala tæt-lavbyggeri.

 

Sæddingcenteret er et typisk butikscenter fra 80’erne med en række udvalgsvarebutikker. Centeret breder sig i en etage ud over et stort areal, og samtidig er der god plads til at parkere bilen på den store p-plads ud til Tarphagevej.

Institutionsområdet opfattes som sin egen enklave og vender ind mod sig selv. Arkitekturen er blandet, idet de ældste skolebygninger er noget af det første, der blev bygget i Sædding, mens de nyeste plejeboliger er fra 2010’erne.

Pejlemærker

Sædding centeret med sit store areal og særligt det store parkeringsareal ud til Tarphagevej udgør et markant pejlemærke i bydelen.

Et mindre pejlemærke udgør Sædden Kirke der ligger tæt ved Sædding centret.

Det store område med alment boligbyggeri beliggende midt i området fungerer også som et pejlemærke.

Bevaringsværdige sammenhænge

Området ned mod kysten og de åbne views mod vandet bør bevares, så Gl. Sædding til stadighed har en tæt både visuel og fysisk forbindelse til havet.

Rekreative og grønne områder

De første af Gl. Sæddings boliger blev bygget for at komme tæt på naturen og mange flytter stadig til Sædding af den årsag. Nærheden til stranden og havet er et stort rekreativt plus for bydelen, og samtidig har Gl. Sædding flere grønne områder i tilknytning til boligerne – både større offentlige arealer samt mange private haver.

Trafik og infrastruktur

I Gl. Sædding er de primære trafikveje Tarphagevej, Sædding Ringvej samt Sædding Strandvej der alle ligger i kanten af området. Disse gader er trafiktunge i det de leder trafik til og fra byen og imellem Esbjergs forskellige bydele. Kystparken og Fyrvej er de to mest brugte veje gennem området.

Områdets vejnet er desuden velegnet for cyklister og gående idet skalaen er lille og området dermed er let gennemtrængeligt. Det er let at komme fra a til b, på cykel eller til fods, uden at tage store omveje

Gl. Sædding er godt forbundet til det kollektive transportsystem med flere busruter kørende igennem området.