Politiske mål

Områder til offentlige institutioner skal medvirke til at skabe gode rammer for de kommunale og offentlige institutioner.

De offentlige områder skal være attraktive for regionale og landsdækkende funktioner.

Udlæg af offentlige områder og placering af offentlige institutioner sker i samspil med sektorplanlægningen.

Miljøvenlighed, klimabevidsthed, høj udnyttelsesgrad og lavt ressourceforbrug kendetegner Esbjerg Kommunes offentlige institutioner.