Planlægning - et resumé

Det er vigtigt for Esbjerg Kommune at kunne minimere produktionen af affald og spildevand. Det er desuden vigtigt, at håndteringen sker på en måde så miljøet påvirkes mindst muligt.

Sektorplanlægningen skal til stadighed foretage en tværgående koordinering af kommunens affaldspolitik, spildevandspolitik og kommunens klima- og bæredygtighedsarbejde.

Det bliver med kommuneplanen sikret, at der er tilstrækkeligt med udvidelsesmuligheder for anlæg, der håndterer affald og spildevand.