Politiske mål

Der arbejdes for at mindske støjgener og støjkonflikter.

Planlægning benyttes som et vigtigt redskab til at forebygge støjgener og støjkonflikter.