Politiske mål

Alle borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale udfordringer skal have en bolig og have mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

En tryg opvækst for alle børn og unge understøttes af tidlige, forebyggende og koordinerede indsatser samt sammenhæng og smidige overgange mellem kommunens tilbud.

Lokale løsninger med mindst mulig indgriben og med fokus på individuelle og fleksible indsatser, der er tilpasset borgerens konkrete situation og behov, kendetegner den nødvendige støtte og omsorg.

I 2030 er Stengårdsvej og de nærliggende boligområder socialt bæredygtige.