Politiske mål

Styrkelse af Esbjergs position som nationalt transportknudepunkt med et helt særligt fokus på udviklingen af Esbjerg Havn samt Esbjergs placering i den nationale trafikinfrastruktur. 

Udbygget infrastruktur, der transporterer personer og gods hurtigt, let, sikkert og billigt.

Esbjerg Lufthavns position som offshore lufthavn med en stærk fragtdel styrkes og lufthavnen udbygges som et attraktivt støttepunkt for øvelsesområdet i Oksbøl.

Turismepotentialet indgår i udvikling af alle former for infrastrukturløsninger.  

Valget af bæredygtige transportformer i hverdagen fremmes. Et veludbygget cykelstinet gode busforbindelser og nærbane giver en god mobilitet i Storbyregion Esbjerg og øger områdets attraktivitet som bosætningsområde.