Sønder Farup by

Indhold

På denne side finder du et klikbart, digitalt og dynamisk kort, der viser de lokale særegne kvaliteter ved lokalområdet samt de planlagte og aktuelle planer. Der er også en brugervejledning til kortet, information om kulturmiljøplaner, demografiske data om lokalbefolkningens størrelse, sammensætning og fordeling, udvalgte afsnit i kommuneplanen, som er særligt relevante for udviklingen af lokalområderne i Esbjerg kommune og en lokalområdebeskrivelse.

Aktuelle planer for dit lokalområde

Kortet nedenfor viser de nuværende planer for dit område, og hvordan forskellige områder vil blive eller bliver brugt. For eksempel betyder den røde farve, at der er eller er planlagt boliger for området. Herunder finder du en guide til at forstå farverne og ikonerne på kortet.

Arealanvendelse

Arealanvendelse handler om, hvad et bestemt område skal bruges til. Farverne på kortet viser disse forskellige formål, både nuværende og planlagte. Du kan se, hvad hver farve betyder i signaturforklaringen øverst til højre på kortet. Hvis du vil vide mere om et bestemt område, kan du klikke på det og derefter gå til linket "Retningslinjer med redegørelser", som indeholder detaljer om planerne for området. Du kan også klikke på linket "Kommuneplanens rammedel 2022-2034", som fortæller, hvad og hvor meget der kan bygges. Hvis der er en lokalplan for området, er det vigtigt at kigge i den, da den også bestemmer, hvordan området kan bruges. Du kan finde mere information om lokalplaner i afsnittet "Lokalplan" nedenfor.

Læs mere om arealanvendelse her

Ikoner

På kortet er der ikoner, der viser forskellige kommunale tilbud. Hvis du klikker på et ikon, kan du læse mere om, hvad det tilbud indeholder. Signaturforklaringen på kortet fortæller, hvad hvert ikon betyder. Hvis du vil have mere information om de generelle regler for et bestemt ikon, kan du klikke på linket "Læs mere om ikonerne her" og derefter vælge den sektor, du er interesseret i.

Læs mere om ikonerne her

Lokalplan

En lokalplan er en detaljeret plan for, hvordan et specifikt område i kommunen skal udvikles og forbedres. Disse planer tager hensyn til den overordnede udvikling i by- og landområder, som er fastlagt i kommuneplanen. Hvis du vil se en lokalplan for et bestemt område, kan du klikke på det farvede område på kortet og derefter klikke på "Link til lokalplan" i boksen nedenfor. Hvis ikke der kommer et link til lokalplan frem, er det fordi, der ikke er en lokalplan for det område, du har valgt. Hvis der ikke er en lokalplan, er det kommuneplanen og bygningsreglementet, der er gældende. Hvis du har spørgsmål om byggemulighederne, kan du kontakte kommunen for yderligere oplysninger.

Læs mere om lokalplaner i Esbjerg kommune her

Kontakt kommunen her

Levende lokalsamfund

Levende lokalsamfund skal sikre den lokale udvikling ved et samarbejde mellem lokalsamfundene og Esbjerg kommune. Udgangspunktet for den lokale udvikling er lokalområdebeskrivelser for alle lokalsamfund i kommunen. En lokalområdebeskrivelse omfatter en beskrivelse og et dynamisk kort over lokalområdet, der viser kommunens gældende samt fremtidige planer, lokalsamfundenes særegne kvaliteter, tilbud og faciliteter.

Læs mere om levende lokalsamfund her

Byroller

Byer i kommunen kategoriseres som Hovedby, Kommuneby, Lokalby, Landsby og Sammenhængende bebyggelse. Denne kategorisering er en måde at strukturere planlægningen for landsbyerne i kommunen på. Samtidig sikrer denne opdeling, at byrollerne er tydeligt defineret, og danner grundlag for planlægning og prioritering.

Læs mere om Byroller her

Kulturmiljøplaner

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der beskriver kulturhistoriske sammenhænge i by og land. Det kan være kirker, byrum med høj værdi, fredede bygninger og meget mere. Esbjerg kommune har registreret 72 kulturmiljøer i hele kommunen. Kulturmiljøerne indgår som et redskab for byggesagsbehandling og lokalplanlægning generelt. Ved at følge nedenstående link, kan du få et overblik over alle kulturmiljøer i Esbjerg kommune og se, om dit eget lokalområde indeholder et eller flere kulturmiljøer.

Kulturmiljøer i Esbjerg kommune

Demografisk data

I demografiske data kan du finde information om alle hoved- og underområder i kommunen. Det kan inkludere ting som aldersfordeling og det samlede antal indbyggere i dit lokalområde. Et link er under udarbejdelse.

Udvalgte afsnit i kommuneplan 2022-2034

De udvalgte afsnit i kommuneplan 2022-2034 er udvalgte retningslinjer med redegørelser, der beskriver, hvad og hvordan arealer i Esbjerg kommune skal anvendes. De udvalgte afsnit er blevet identificeret som særlig værdifulde for udviklingen af lokalområderne i Esbjerg kommune.

Landskab - Byggeri i det åbne land

Kultur og fritid - Generelle bestemmelser

Bevaring - Værdifuldt kulturmiljø

Boligområde – Generelle forhold

Hvilket lokalråd hører mit lokalområde til

Klik på linket "Kort over lokalråd i Esbjerg kommune" for at se hvilket lokalråd dit lokalområde hører til. Husk at zoome ind for at se navnene på lokalrådene. Nedenfor er der også et link med kontaktoplysninger til lokalrådene.

Kort over lokalråd i Esbjerg kommune

Kontaktoplysninger på lokalråd i Esbjerg kommune


Lokalområdebeskrivelse

Sønder Farup by

Sønder Farup, nævnt første gang i 1291, er en landsby med en rig historie og en unik placering ved marsken. Navnet betyder en udflytterbebyggelse ved en å, hvilket antyder en oprindelse som udflytning fra Vester Vedsted i den ældre middelalder. Byen har bevaret sin middelalderlige byplan, hvilket gør den til et sjældent eksempel på en intakt middelalderby.

Gennem århundrederne har Sønder Farup udviklet sig med etablering af en mølle, mejeri, smedje og skole. Byens spredte bebyggelse og åbne struktur giver en enestående udsigt over marsken, som strækker sig så langt øjet rækker. Denne beliggenhed har også betydet udfordringer med stormfloder, men har samtidig bidraget til byens unikke karakter.

Sønder Farup består af mange bevaringsværdige bygninger, der fortæller om dens historie og udvikling. Flere adresser er udpeget som særligt bevaringsværdige på grund af deres historiske og arkitektoniske betydning. Det er vigtigt at bevare denne unikke landsby, så kommende generationer også kan opleve og lære af dens rige historie.

Sønder Farup er et fascinerende eksempel på en dansk landsby, hvor historien er synlig i landskabet og bygningerne. Det er en levende fortælling om udflytning, landbrug og samspillet med marsken, der har formet byen gennem tiden.

Sønder Farups oprindelse og betydning

Sønder Farup nævnes første gang i historiske kilder fra 1291. Navnet "Farup" betyder en udflytterbebyggelse ved en å, og byen har sin navnemæssige tvilling i Nørre Farup nord for Ribe Å. Det antages, at begge landsbyer kan være opkaldt efter en ældre og nu glemt betegnelse for Ribe Å, som siden 1500-tallet er blevet kaldt Nips Å.

Landsbyen Sønder Farup kan være opstået som en udflytning af et par gårde fra Vester Vedsted i den ældre middelalder. Udskiftningen, hvor jorden blev fordelt på en ny måde, fandt sted i 1774 og 1781. Byen udviklede sig gennem tiden med etableringen af en mølle, mejeri, smedje og skole fra det 18. og 19. århundrede​​.

Byens historiske struktur

Sønder Farup har bevaret sin historiske byplan fra middelalderen, inklusive placeringen af de enkelte gårde. Dette gør den til et sjældent eksempel på en intakt middelalderbyplan, hvor der samtidig er givet plads til landbrugets udvikling. Byens bebyggelsesstruktur er således en vigtig del af dens kulturarv​​.

En udfordrende beliggenhed

Landsbyen ligger ud til den åbne marsk og har gennem tiden været udsat for flere stormfloder på grund af sin lave beliggenhed. Bebyggelsen er spredt, og mellem gårdene kan man se ud over marsken. Denne åbne struktur giver en unik mulighed for at opleve det flade marsklandskab, som strækker sig så langt øjet rækker.

Gårdene i Sønder Farup har sandsynligvis ligget tættere sammen tidligere, men er nu delvist blevet slået sammen eller udflyttet. Dette har skabt et landskab, hvor moderne staldbygninger står side om side med ældre, historiske gårde, hvilket giver et varieret og bevaringsværdigt landsbymiljø​​.

Bevaringsværdige bygninger

Byen indeholder mange gårde, der stadig er i drift, heriblandt en række ældre, helstøbte anlæg. Som helhed fremstår Sønder Farup som et absolut bevaringsværdigt landsbymiljø med mange gode enkeltbygninger. Af nyere bygninger er der kun få, hvilket bidrager til den historiske atmosfære.

Flere adresser i Sønder Farup er udpeget som bevaringsværdige på grund af deres historiske betydning og arkitektoniske værdi. Nogle af disse adresser inkluderer Sønder Farupvej 12, 23, 24, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 49, 50, 54 samt Præstevej 2, 4, 10, 11, 12, 20 og Tørvevej 2​​.

 

Den historiske landsby Sønder Farup er ikke kun en levn fra fortiden, men også en levende del af nutiden. Det er vigtigt at bevare landsbyens unikke karakter og de historiske strukturer, som fortæller om dens udvikling gennem århundreder. Ved at værne om denne arv sikrer man, at kommende generationer også kan opleve og lære af Sønder Farups rige historie.

Sønder Farup er et fascinerende eksempel på en dansk landsby, hvor historien er levende og til stede i landskabets struktur og bygningernes placering. Det er en fortælling om udflytning, landbrug og samspillet med det omgivende marsklandskab, som har formet byen gennem tiden.