Politiske mål

Centerstrukturen fastholdes med en tydelig prioritering af bymidterne.

Esbjerg styrkes som regionens handelsmæssige metropol med et mangfoldigt butiksliv i bymidten.

Ribes særlige handelsmæssige profil som oplandsby og turistattraktion understøttes og fremmes.

Bramming by skal kunne tilbyde borgerne i Bramming et godt og koncentreret detailhandelsudbud.