Politiske mål

Kystlandskabet bevares og udvikles med særligt fokus på natur og landskabsværdier.

Lokalsamfundenes muligheder for udvikling skal tilgodeses under hensyntagen til kystens unikke værdier.

Naturoplevelser i vadehavsområdet skal være tilgængelige og bæredygtige.