Politiske mål

Levedygtige og attraktive lokalsamfund til gavn for borgere i hele kommunen.

Lokalsamfundenes identitet og særlige karakteristika styrkes og synliggøres.

Forudsigelighed i lokalområdets offentlige tilbud og faciliteter.

Optimale vilkår for nærdemokrati, lokalt initiativ og samskabelse.